Tájékozás és poláris pont számítás

A tájékozás csak abban az estben végezhető el, ha az álláspont és legalább egy tájékozó irány koordinátája ismert. A mérési jegyzőkönyv és a koordináta jegyzék között a kapcsolatot a pontszám teremti meg, ezért fontos a pontszámok egyértelmű és pontos megadása.

Tájékozás/Poláris pont számítás

 

A Pontszám oszlopban a következő jelölések láthatók:

  • rendben : az irányeltérés kisebb mint a hibahatár - bevonva a tájékozásba
  • hiba : az irányeltérés nagyobb mint a hibahatár - bevonva a tájékozásba
  • kizárt : tájékozásból kizárt pont
  • poláris : tájékozás elfogadása után poláris pontként számítható

Az álláspont kiválasztása után a program automatikusan elvégzi a tájékozást, és megjeleníti az eredményeket. A tájékozást az [ Elfogad ] gomb megnyomásával lehet tárolni a naplóban. A tájékozás elfogadása után azokat a pontokat, amelyek szerepelnek az iránysorozatban, de még nincs tárolt koordinátájuk, kiszámíthatjuk poláris pontként, vagy számíthatunk tájékozott irányértéket. Lehetőségünk van még a tájékozás elfogadása után az álláspontról mért poláris részletpontok számítására is. Poláris pont számítása esetén a számított pont automatikusan ki lesz zárva a tájékozásból, hogy a későbbiekben a középtájékozási szög számításában ne vegyen részt.

A tájékozott irányérték számítása a mindkét- és a kezdőponton tájékozott sokszögvonalak valamint a tájékozott irányértékes előmetszés számításakor lehet szükség. A program a külpontosan mért iránysorozatot nem központosítja, hanem a külpont koordinátáit számítja ki, és így végzi el a tájékozást. Ha egy álláspontról több lehetséges központra végeztünk iránymérést, akkor a listából kiválaszthatjuk, hogy melyik pontot szeretnénk központként felhasználni a külpont koordinátájának számításakor. A középtájékozási szögtől való irányeltérést az Eltérés oszlopban olvashatjuk, először az irányeltérés és utána zárójelben a hibahatár. Ha az irányeltérés nagyobb mint a hibahatár, akkor a program az eltérést kék színnel kiemeli. A hibahatár függ a hálózat beállításától. A tájékozásból irányt kizárni a súlyának módosításával lehet. A súly módosításához kattintson duplán a módosítani kívánt irány sorára:

Súly módosítása

A tájékozás naplózásakor, ha egy irány súlyát Kizártra állítottuk, akkor a Naplóban a súly értéke helyett a 'kizárt' felirat fog megjelenni. Ha egy irány súlyát megváltoztattuk akkor a poláris részletpontok számításakor is a módosításnak megfelelően fog szerepelni a tájékozásban.