Külpont koordinátáinak számítása

A program a külpontosan mért iránysorozatokat nem központosítja, hanem a külpont koordinátáit számítja ki új pontként. Ezért a mérést (adatrögzítést) úgy kell végrehajtani, hogy a külpont meghatározandó koordinátájú alappont legyen, vagyis egyedi pontszámot kell adni neki és a külpontról mért iránysorozatba be kell vonni a központot is.

Külpont ábra

A külpont koordinátáit a Tájékozás+Poláris pont számítás parancs ablakban lehet számítani. A program ismeretlen koordinátájú álláspont esetén megvizsgálja, hogy számítható-e külpontként. Ha számítható akkor a lehetséges központokat összegyûjti egy listába.

Külpont számítás

A megfelelő központ kiválasztása után a külpont koordinátának számításához kattintson a [Számít] gombra a [Központ] lista mellett. A számításban nem vesznek részt a tájékozásból kizárt pontok.

A program külpont koordinátáinak számítása után automatikusan elvégzi a tájékozást.