Modulok

Hálózat kiegyenlítő modul

A program segítségével a lehető legegyszerűbben végezhető el a hálózat kiegyenlítés. A program a betöltött mérési jegyzőkönyvekből és a koordináta jegyzékből előzetesen összeállítja a hálózatot.

A program automatikusan adott (fix) pontnak jelöli azokat az álláspontokat és tájékozó irányokat, amelyek már rendelkeznek koordinátákkal, azokat az alappontokat amelyek koordinátája nem ismert az új alappontok közé sorolja a program. A kiegyenlítés során az új alappontok koordinátáinak meghatározása történik. Adott alappont csak ismert koordinátájú pont lehet, új alappont lehet ismert koordinátájú pont is. A pontok minőségét (adott vagy új) a pont(ok) helyi menüjéből, vagy az ablak eszköztárából lehet változtatni.

A kiegyenlítés elvégzéséhez nincs szükség sem előzetes koordinátákra, sem pedig előzetes tájékozások elvégzésére. A program az előzetes koordinátákat a külső tájékozási elemek, belső szögek, távolságok és lehetséges metszések figyelembe vételével, pontról pontra, kiszámítja majd az egyes pontokra kapott koordináták átlag értéke lesz az előzetes koordináta.

WGS84-EOV modul

Az átszámítás térbeli affin transzformációval, vagy belső algoritmussal történik.

A térbeli affin transzformáció működési elve:

 • Adottak a közös pontok koordinátái WGS84 (1) és EOV (2) rendszerben is
 • áttérés súlyponti koordinátarendszerre
  • A közös pontokat tartalmazó mátrix az 1. koordinátarendszerben: K1, súlypontja S1
  • A közös pontokat tartalmazó mátrix az 1. koordinátarendszerben: K2, súlypontja S2
  • Súlyponti koordinátarendszer mátrixok: k1=K1-S1, k2=K2-S2
 • Forgatómátrix meghatározása a Moore-Penrose általánosított inverz felhasználásával
 • A forgatómátrix és a súlyponti eltolás alkalmazása a transzformálandó koordinátákra
  • A transzformálandó koordinátákat P1 mátrix tartalmazza
  • P1 mátrix átszámítása a súlyponti koordinátarendszerbe: p1=P1-S1
  • A transzformált pontok számítása: P2=r * p1 + S2

A belső algoritmussal történő átszámítás esetén a program olyan transzformációs paramétereket állít elő amelyek segítségével a megadott súlypont 10-12 km-es környezetében a maradék ellentmondások minimálisak lesznek.

Subscribe to RSS - Modulok